La vida són quatre versos (2021)

(VAL) El projecte «La vida són quatre versos» és el resultat de la col.laboració amb el poeta Josep Dkaidek Pedrós, on la poesia i la fotografia són les protagonistes. Al llarg dels 115 poemes i de les 115 fotografies monòcromes, s’estableix un curiós diàleg entre poesia i fotografia al voltant de temes tan importants com ara la vida, l’amor, la mort, la natura, la mar, la muntanya, la pluja… Un treball en el que els dos llenguatges juguen a trobar-se i a crear diferents significats i interpretacions que el lector haurà d’anar esbrinant. (Veure fotollibre)   

«[…] Estem davant d’un treball en el qual els missatges i senyals verbals que ens llancen els autors, no es queden a la superfície del paper escrit o la fotografia impresa». (Extracte del pròleg de José R. Hernàndez Melero)
«[…] Un treball que ens recorda la brevetat i la senzillesa de la vida, de l’amor, del desig i que convida al lector-espectador a fer-se pas en una mar de metàfores visuals i de paraula que arriben fins al moll de l’os i l’esperit». (Extracte del pròleg de José Miguel Mut Ronda).


(CAST) El proyecto «La vida són quatre versos» es el resultado de la colaboración con poeta Josep Dkaidek Pedrós, en el que la poesía y la fotografía son las protagonistas. A lo largo de los 115 poemas y las 115 fotografías monócromas, se establece un curioso diálogo entre poesía y fotografía alrededor de temas tan importantes como la vida, el amor, la muerte, la naturaleza, el mar, la montaña, la lluvia… Un trabajo en el que los dos lenguajes juegan a encontrarse y a crear diferentes significados e interpretaciones que el lector deberá ir averiguando. (Ver fotolibro)   

«[…] Estamos ante un trabajo en el que los mensajes y señales verbales que nos lanzan los autores, no se quedan en la superfície del papel escrito o la fotografía impresa». (Extracto traducido del prólogo de José R. Hernández Melero)
«[…] Un trabajo que nos recuerda la brevedad y sencillez de la vida, del amor, del deseo y que invita al lector-espectador a adentrarse en un mar de metáforas visuales y de palabra que alcanzan hasta el tuétano y el espíritu». (Extracto traducido del prólogo de José Miguel Mut Ronda).